Instalco Byggen 17 (1)
Instalco Byggen 17 (1)

Bærekraft innen instalco

Hver dag prosjekterer og installerer vi i Instalco elektro, VVS, ventilasjon og kjøling i eiendommer og anlegg over hele Norden. Med klimasmarte installasjoner sørger vi for lavere energi- og ressursforbruk for å fremtidssikre lokalsamfunnene våre.

Vi ønsker å skape et bærekraftig samfunn ved å bidra med det vi kan. Derfor installerer vi for eksempel solcellepaneler og mer energieffektive og miljøvennlige varmepumper, jordvarmeanlegg, varmevekslere, kjølesystemer, LED-belysning, sprinklersystemer og ladepunkter. Samtidig er vi involvert i en rekke luft- og vannrensingsprosjekter.

Vi hjelper byggherrer med å tenke bærekraft i alle faser av byggeprosjekter, og gir dem økt kunnskap om hva som er mulig å gjøre fra et miljøperspektiv ved nybygg og renovering.

Våre prosjekter bidrar til at skoler, barnehager, sykehus, aldershjem og andre samfunnsfunksjoner kan fungere hver dag, året rundt.

Bærekraftsrapport

Vi er en del av Instalco – lokal tilhørighet med storbedriftens muligheter. Vi tar ansvar sammen og rapporterer i fellesskap om bærekraftsarbeidet vårt.

Les mer om vårt felles arbeid

Bærekraftsprogram

Instalco driver det konsernomfattende bærekraftprogrammet «Bærekraftige installasjoner» med tre fokusområder som skal styrke bærekraftarbeidet for å levere bærekraftige installasjoner i verdensklasse. Vår ambisjon er å bidra til samfunnet hver dag gjennom klimasmarte, energieffektive installasjoner som fører til lavere ressursforbruk og dermed en mer bærekraftig planet.
Bærekraftsprogrammet vårt fokuserer på tre hovedområder som er gjennomgående i konsernets bærekraftsarbeid:

  • Trygt og utviklende arbeidsmiljø
  • Bærekraftige installasjoner
  • Modent lederskap

Les mer på instalco.se/no

Bærekraftighetsvurdert Instalco-prosjekt

Sentralt i bærekraftprogrammet står sertifiseringssystemet «Bærekraftighetsvurdert Instalco-prosjekt». For at et prosjekt skal bli et «Bærekraftighetsvurdert Instalco-prosjekt» må prosjektet ha gjennomgått eller oppfylt seks fastsatte kriterier.

Les mer på instalco.se/no

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven - Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Norge).

Vårt arbeid med åpenhetsloven er organisert rundt felles retningslinjer fra morselskapet Instalco AB.

Instalco AB Divisjons Norges datterselskaper har forpliktet seg til å arbeide med aktsomhetsvurderinger, og rapporterer årlig. Dette gjør vi som et ledd i Instalcos helthetlige arbeide med bærekraft, som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Instalcos arbeid med bærekraft og samfunnsansvar er kontinuerlig og vi har utført aktsomhetsvurderinger med sikte på å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse aktsomhetsvurderinger rapporteringsåret 2022 (link rapport)

For henvendelser vedrørende vårt arbeid med åpenhetsloven kan du kontakt på e-post: apenhetsloven@instalco.se