Vi sørger for et godt inneklima

Ventilasjonsavdelingen tilbyr prosjektering og installering av ventilasjonsanlegg i nye og eksisterende næringsbygg, offentlige bygninger.

Til ettertanke:

Bra inneklima er svært viktig, og påvirker både helsetilstand og effektivitet på jobben.

Å investere i et bra inneklima for ansatte, er det samme som å investere i lavere sykefravær og høyere effektivitet.

Flere anerkjente internasjonale studier konkluderer med at dårlig inneklima fører til 5-8% dårligere effektivitet.

Tallene er også sammenlignbare med norske forhold.

Overlege i Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke har tidligere beregnet at bare fem prosent av produksjonstap i helsesektoren utgjør 16 000 årsverk i Norge.