instalco-turné-13.jpg

Fusjon av Ventec-selskapene for å bli sterkere

Instalcos selskaper Ventec Agder AS og Ventec Service AS har nå fusjonert inn i Ventec AS og blir dermed et felles Instalcoselskap. Med dette etableres en sterk enhet i området Grimstad, Kristiansand og Lillesand i Sør-Norge.

Ventec Agder og Ventec Service har hatt et tett samarbeid i alle år, mens Ventec AS har drevet selvstendig. Hensikten med fusjonen er nå å sammen styrke markedsposisjonen og dra nytte av de synergier som oppstår med ett selskap.

- Etter mange år er det nå naturlig å gjennomføre fusjonen av de tre selskapene. Sammen kommer de gjennom Ventecs varemerke til å stå sterkere i markedet og kunne dra nytte av hverandres styrker og spesialkompetanse. De kan også utnytte ressursene på en mer effektiv måte, sier Thomas Askildsen, daglig leder i Ventec.

Tidligere har selskapene hatt kontorer i både Kristiansand og i Grimstad. I løpet av 2021 planlegger Ventec å flytte inn i et felles hovedkontor strategisk plassert i Lillesand. Det vil effektivisere driften ytterligere og skape positive effekter når det gjelder arbeidsmiljø og det sosiale.

Ventec er spesialister på ventilasjons- og klimaanlegg for industri, kontor, kjøpesenter, hotell, skoler og andre offentlige bygninger. Selskapet utfører også installasjoner i boliger og driver servicevirksomhet.