lumber-front.jpg
Byggetrinn 1, bygg 2&3- byggetrinn 2, bygg 4

Lumber Teknologipark

Byggherre Skeie Reel Estate.

 

Byggetrinn 1, bygg 2&3:

Byggene betjenes av 4 ventilasjonsanlegg med samlet luftmengde 31000 m3/t

DCV regulert og med vann varme og kjøling.

Avtrekkssystem i parkeringskjeller

 

Byggetrinn 2, bygg 4:

Bygget betjenes av 2 stk. ventilasjonsanlegg med samlet luftmengde på 35000 m3/t

DCV regulert og med vann varmebatteri til hvert kontor, møterom, kontorlandskap.

Ventilasjonsanleggene står for oppvarming av bygget.

Avtrekkssyetem i parkeringskjeller